Najpredávanješie produkty

O nákupe v eshope

Nové produkty

  • Lavica Leeds White
    Lavica Leeds White

    Rozmery : 35 x 100 x 45 cm Materiál : bavlna, nohy z masívneho dreva,...

    129,00 €

Podmienky doručenia

Predávajúci považuje objednávku za záväznú vtedy, keď kupujúci zašle svoju objednávku elektronickou formou na adresu predávajúceho. Na základe objednávky bude kupujúcemu vystavená zálohová faktúra (pokiaľ sa vopred nedohodne inak) vo celkovej výške ceny tovaru a po jej uhradení začína plynúť dodacia lehota, ktorá je 30 pracovných dní (pokiaľ nie je dohodnutá telefonicky alebo emailom inak). Zálohovú platbu považuje predávajúci za uhradenú až vtedy, keď mu bude pripísaná na jeho bankový účet. Doručenie tovaru kupujúcemu bude oznámené telefonicky, alebo prostredníctvom e-mailu.

Spôsoby platby

1.) Platba prevodovom vopred 100% platba prevodom

Pri platbe prevodom cez IB alebo priamym vkladom v banke na Vami vytvorenú objednávku, Vám po preverení dostupnosti tovaru u dodávateľov posielame na email zálohovú predfaktúru v plnej 100% výške sumy na úhradu. Po pripísaní platby na náš bankový účet na ten istý email obdržíte potvrdenie o prijatí platby a informáciu o objednaní tovaru u dodávateľa.

Pri platbe prevodom vopred: môže byť termín dodania tovaru ovplyvnený termínom uhradenia objednávky (týka sa hlavne tovaru, ktorý je na sklade odberom ihneď). Ďalej je potrebné, aby čiastka bola pripísaná najneskôr do 7 dní po potvrdení objednávky a zaslaní predfaktúry. V opačnom prípade je možné považovať objednávku za zrušenú.

2.) Zálohová platba 50% platba prevodom

Pri voľbe platby prevodom cez IB alebo priamym vkladom v banke za Vami vytvorenú objednávku, Vám po preverení dostupnosti tovaru u dodávateľov posielame na email zálohovú predfaktúru v 50% výške sumy z celkovej objednávky na úhradu. Po pripísaní platby na náš bankový účet na ten istý email obdržíte potvrdenie o prijatí zálohovej platby a informáciu o objednaní tovaru u dodávateľa. Druhú 50%-nú časť sumy z objednávky uhrádzate po naskladnení tovaru k nám na sklad a našom avíze priamym vkladom alebo prevodom cez IB. Po prípísaní aj druhej zálohy Vám bude odoslaný tovar Vašim zvoleným spôsobom, prípadne si ho môžete vyzdvihnúť u nás osobne.

Odber a dodanie tovaru v rámci SR:

Tovar je doručený kupujúcemu prostredníctvom kuriérskej-prepravnej spoločnosti Toptrans. Po dohode kupujúceho s predávajúcim je možné spôsob doručenia pozmeniť.

Tovar je pri doprave bezpečne zabalený v kartónovom obale. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Reklamáciu mechanicky poškodeného tovaru je zákazník povinný uplatniť ihneď pri prevzatí tovaru. Rovnako je nutné ihneď reklamovať neúplnosť tovaru. Na neskoršie reklamácie tohto typu nebude braný ohľad. Pri prevzatí balíka od prepravcu sa odporúča ihneď skontrolovať, či vonkajší obal balíka nie je poškodený. Pokiaľ bol balík, alebo jeho obsah poškodený, je potrebné s dopravcom spísať zápisnicu za účelom náhrady škody za poškodený tovar. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované. Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru.

Doručenie v rámci ČR:

Tovar odosielame cez logistickú spoločnosť Toptrans. Podľa aktuálneho cenníka ext.spoločnosti TOPTRANS

Záruka a reklamácie

Viď Reklamačný poriadok na stránke www.laurendesign.sk (Reklamácie).

Záverečné ustanovenia a ďalšie ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zákonných úprav zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky sú neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.


Všetky texty produktov, videá produktov a upravené obrázky na tejto stránke www.laurendesign.sk sú chránené Copyright ©. Tieto maloobchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 10.4.2015.